GPU. 2015.年基准

长椅 替补使您可以访问我们的内部基准数据,以便您可以在不搜索较旧的评论的情况下进行比较。通过单击可以在产品之间进行可靠的比较 在下面的产品类别!

浏览GPU15基准

查看基准结果

GPU.15产品基准

工作台结果

Mordor的阴影 - 1920x1080 - 超高质量
每秒帧 - 更高更好

产品评级& Comparisons

nvidia geforce gtx titan x
123.1
nvidia geforce gtx 980 ti
120.1
amd radeon r9愤怒x
110.6
华硕Strix R9 Fury
104.6
amd radeon r9 nano
103
amd. Radeon R9 390x
99.4
nvidia geforce gtx 980
93.6
amd. Radeon R9 390
92.4
amd radeon r9 290x"Uber"
91.6
amd radeon r9 290x
85.5
nvidia geforce gtx 970
83.6
nvidia geforce gtx 780 ti
82.7
华硕GTX 970 DirectCu Mini
80.5
nvidia geforce gtx泰坦
78.3
华硕Strix R9 380x OC
68.5
nvidia geforce gtx 780
68.2
amd radeon r9 380x
66.1
amd. Radeon HD 7970
59.6
amd. Radeon R9 285
46.76
nvidia geforce gtx 760
46.33
EVGA GeForce GTX 960 SSC OC
46.12
Evga GeForce GTX 950 FTW
46.01
amd radeon r9 380
44.8
EVGA GeForce GTX 960 SSC
44.53
华硕Radeon R9 270直接CU II OC
43.88
华硕Strix GeForce GTX 960直接CU II
43.7
nvidia geforce gtx 960
43.1
XFX Radeon R7 370 OC
42.8
华硕Strix GeForce GTX 960直接CU II OC
42.68
EVGA GeForce GTX 950 FTW OC
42.64
华硕Strix GeForce GTX 950直接CU II OC
42.04
XFX Radeon R7 370
39.95
华硕Strix GeForce GTX 950直接CU II
39.61
amd. Radeon R7 370
38.34
nvidia geforce gtx 950
37.93
nvidia geforce gtx 680
35.2
amd. Radeon HD 7850
32.4
nvidia geforce gtx 750 ti
29.06
nvidia geforce gtx 660
23.12
nvidia geforce gtx 580
19.2

登录

没有帐户? 立即注册